Monopolowa Vodka

Triple Distilled potato vodka from Austra